FOM SDP Lukavac održao okrugli sto na temu “Politička kultura mladih”

  • Naslovna
  • Vijesti
  • FOM SDP Lukavac održao okrugli sto na temu “Politička kultura mladih”

Forum mladih SDP Lukavac održao okrugli sto na temu “Politička kultura mladih”. Uvodničari i gosti okruglog stola bili su Ana Pejić, članica predsjedništva SDP BiH, Mirela Memić zastupnica u Skupštini TK i Kenan Omerdić predsjednik Općinske organizacije SDP Lukavac i vijećnik u OV Lukavac. Iz konstruktivnog dijaloga proisteklo je nekoliko zaključaka:

  • Smatramo da trenutnu političku scenu u lokalnoj zajednici u najvećoj mjeri karakteriše populizam, koji kao takav označava “narodu blisku” politiku, koja za postizanje svojih ciljeva emotivno instrumentalizira narodne strahove, nezadovoljstva i konflikte, gdje su odgovornost i aspekti praktičnog provođenja daleko od sfere realno izvodivog;
  • Apelujemo na političke predstavnike da više pažnje posvete integritetu svojih političkih organizacija, da dosljedno i dostojanstveno zastupaju interese građana lokalne zajedice;
  • Smatramo da pojedinci svojim djelovanjem u Općinskom vijeću, nanose štetu i degradiraju, ne samo OV Lukavac, već i nas građane koje po funkciji koju obnašaju i predstavljaju;
  • Smatramo da je neophodno krenuti u sveobuhvatnu izradu politike za mlade na lokalnom nivou koja treba na planiran, strateški način odgovoriti na pitanja i probleme mladih;