Kontak

Adresa naše kancelarije:

Septembarska 6, 75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Telefon i fax:

Tel: +387 (0)35 564-867
Fax: +387 (0)35 564-867

Email adrese:

oo-lukavac@sdp.ba
ured@sdplukavac.ba