Memorijani turnir “Braća Babić” proglasiti manifestacijom od kantonalnog značaja

  • Naslovna
  • Inicijative
  • Memorijani turnir “Braća Babić” proglasiti manifestacijom od kantonalnog značaja

Na izjašnjenje Skupštini TK koja će biti održana 30.03.2022. Mirela Memić je uputila inicijativu na kojoj smo radili u prethodnom periodu a za koju smatramo da je veoma važna s ciljem očuvanja kulture sjećanja i afirmaciji sporta u lokalnoj zajednici.

Inicijativom tražimo da se Memorijani turnir “Braća Babić” u organizaciji FK DSK Devetak proglasi sportskom manifestacijom od kantonalnog značaja i osiguraju kontinuirana sredstva u iznosu od 4.000 KM za finansiranje organizacije turnira.

Očekujemo da aktivnost po ovom pitanju bude završena u interesu šire društvene zajednice kao podrška organizaciji najstarijeg memorijalnog turnira u BiH koji se održava još od 1994. godine