SD diskreditovao općinsku vlast i OIK

Iako je SDP jasno ukazivao na neregularnost izbora pojedinih kandidata u OIK Lukavac, kao i na eventualne posljedice koje će nastupiti, koalicija predvođena SD-om je ipak postupila protuzakonito i imenovala spornu kandidatkinju na poziciju člana OIK.

Pokušaj obmane javnosti i neprimjeren način lažnog predstavljanja svojih favorita ( stranačkih kadrova ), a sve kako bi se ovladalo Općinskom izbornom komisijom, prepoznat je ne samo od opozicije nego i od strane CIK-a BiH i Suda BiH, koji su odbili dati saglasnost, ali i žalbu, na imenovanje sporne kandidatkinje.

Namjera, sa evidentnom političkom pozadinom, da se Bošnjakinja baš prilikom popunjavanja mjesta u OIK-u izjasni kao Hrvatica, od strane CIK-a BiH protumačena je kao pokušaj ostvarivanja lične koristi kršenjem pravne norme o zadovoljavanju nacionalne strukture.

Sve navedeno nedvojbeno je nanijelo štetu Lukavcu, ali i diskreditovalo općinsku vlast i OIK.