NIP, SDP i NS Lukavac: “Ranjenom nastavniku želimo što brži oporavak, politike da se okrenu dobrobiti pojedinaca i društva”

  • Naslovna
  • Saopštenja za javnost
  • NIP, SDP i NS Lukavac: “Ranjenom nastavniku želimo što brži oporavak, politike da se okrenu dobrobiti pojedinaca i društva”

Dragi naši sugrađani,

Izražavamo duboko saosjećanje sa porodicom ranjenog nastavnika OŠ „Lukavac Grad“ Nedima Osmanovića, kao i veliku zabrinutost za sigurnost djece i građana, te zabrinutost i za stanje obrazovnog sistema u cjelini.

Mišljenja smo da živimo u vremenu kada posljedice dugogodišnjeg degradiranja odgojno-obrazovnog procesa i prosvjetnih radnika, te promjene i odlike društva u tranziciji, sa svim svojim negativnim refleksijama na rast i razvoj djece, polako uzimaju danak.

Mi smo kao društvo, nažalost, u situaciji da se bavimo posljedicama, a ne da preduprijedimo ili eliminišemo uzroke negativnih pojava, pozivajući se na slabosti i/ili manjkavosti sistema u najširem smislu tih riječi.

Podsjećamo vas da sistem čine i porodica i škola i mediji i institucije, sveukupno okruženje, a dijelom i „politike“ koje nam kreiraju okruženje i društvo u kojem živimo.

Negativne političke retorike, degradiranje obrazovnog sistema, obrnuta socijalizacija, uživanje prava, a neispunjavanje obaveza, negativan uticaj medija i društvenih mreža, razorene porodice, veličanje devijantnih oblika ponašanja, neprocesuiranje ili neadekvatno sankcionisanje izvršilaca raznih nezakonitih radnji, nedostatak empatije i razumijevanja, suradnje i podrške, kako u porodici, tako i među ljudima, uzroci su stanja u kojem se nalazimo.

Zadaća svih nas pojedinačno, ali i društva u cjelini je da damo doprinos u svakom od ovih segmenata da „ozdravimo“ naše društvo, spasimo našu djecu i stvorimo od njih dobre ljude.

U ovoj „misiji“, politika i politike imaju obavezu da se da se napokon okrenu dobrobiti pojedinaca i cjelokupne društvene zajednice.

Nedimu Osmanoviću želimo što brži oporavak i povratak porodici i redovnim nastavnim i drugim obavezama.